Prejsť k hlavnému obsahu
load

Ako by mal vyzerať ideálny sklad materiálu?

človek v sklade materiálu

Takmer každá firma, ktorá sa zaoberá výrobou, predajom či distribúciou tovaru, potrebuje pre svoje fungovanie sklad. Práve skladovanie je totiž kľúčovou súčasťou logistického systému.

Ak práve rozbiehate vaše podnikanie a neviete, ako by mal taký ideálny sklad vyzerať, čítajte ďalej.

Mohlo by sa zdať, že sklad je len prázdne miesto, ktoré využívame na dočasné odloženie vecí. V logistike však plní nenahraditeľnú funkciu. Pomáha nám zabezpečiť plynulý tok tovarov medzi jednotlivými časťami logistického reťazca, a teda aj medzi výrobou a trhom.

V prípade materiálového skladu hovoríme prevažne o výrobnej časti reťazca.

Jeho funkciou je najmä zabezpečiť plynulé zásobovanie výroby potrebným materiálom. Svoje uplatnenie však nájde aj v sektore služieb, či už hovoríme o reštauráciách, autoservisoch, stavebníctve a ďalších odvetviach.

Ako by však mal taký sklad materiálu vyzerať a čo všetko by mal spĺňať?

Medzi najdôležitejšie aspekty patria:

 • Dostatočná kapacita
 • Bezpečné prostredie
 • Vhodné regálové riešenie
 • Skladová evidencia

 

Dostatočná kapacita

Aby sklad plnil požadovanú funkciu, musí byť jeho kapacita dostatočná. Už pri projektovom návrhu skladu si preto dobre premyslite svoje zámery do budúcnosti.

Ľahko sa totiž môže stať, že svoje kapacity neodhadnete alebo sa vám podnikanie rozbehne natoľko, že vám priestory skladu či haly onedlho nebudú stačiť. Rátajte preto s dostatočnou rezervou na rozvoj vášho biznisu.

Veľkosť skladu ovplyvňuje mnoho faktorov, a to napríklad:

 • Typ skladovaného materiálu
 • Počet druhov tovaru
 • Spôsob balenia
 • Využitie paletizácie
 • Typ skladovej techniky
 • Trvanlivosť materiálu
 • Kapacita a čas výroby
 • Dopyt trhu
 • Doba obratu a ďalšie.

Všeobecne napríklad platí, že čím väčšie rozmery má uskladnený materiál, čím pomalšia je výroba alebo čím dlhšia je doba obratu tovaru, tým väčšie skladové priestory budete potrebovať.

Ak však vaše podnikanie len rozbiehate, nemusí byť ľahké predvídať budúcu kapacitu skladu.

Pomôcť vám môžu naše regálové riešenia, vďaka ktorým využijete kapacitu priestoru na maximum – napríklad až po strop. Možné to je vďaka našim policovým plošinám, s ktorých pomocou zvýšite využitie objemu priestoru až o 200-300 %.

Využijete totiž nielen plochu, ale aj vertikálny priestor vo vašom sklade. Aj „vzduch” sa totiž počíta!

Maximálna výška poschodového skladu je pritom až 12 metrov. V prípade, že zatiaľ toľko priestoru nepotrebujete, môžete si postaviť len jedno poschodie a ďalšie dostavať v budúcnosti. Naše regály sú naozaj variabilné.

Predtým, ako sa finálne rozhodnete pre konkrétny priestor, je dobré poradiť sa s odborníkom na regálové systémy. Ak nám zašlete nákres pôdorysu skladu, vieme vám pomôcť s návrhom usporiadania regálov, čím získate konkrétnejšiu predstavu o jeho kapacite.

 

Bezpečné prostredie

Sklad patrí k miestam so zvýšeným rizikom úrazovosti, preto by jedným z hlavných kritérií mala byť bezpečnosť. Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) je dané zákonom a konkretizované vo Vyhláške č. 59/1982 Zb.

Tá napríklad udáva, čo musia spĺňať skladové priestory, podlahy, steny, stropy, schodiská, komunikácie do skladových budov, pracoviská a ďalšie. Na zaistenie BOZP je nutné vykonávať pravidelné kontroly a školenia.

Bezpečnosť sa začína od podlahy. Skladové podlahy musia byť rovné a odolné proti poškodeniu:

 • Tam, kde sa vyskytuje vlhkosť, musia byť podlahy odolné voči hromadeniu vody.
 • Tam, kde sa pracuje s horľavými látkami, musia byť z neiskrivého materiálu.
 • Tam, kde sa pracuje s nebezpečnými chemickými látkami, musia byť z nehorľavého a ľahko umývateľného materiálu, nepriepustné a bez škár.

Existuje tiež mnoho prvkov, ktorých aplikáciou v sklade dosiahneme bezpečnejšie prostredie. Jedným z nich je podlahové značenie, ktoré pomôže navigovať návštevníkov skladu, upozorniť ich na nebezpečenstvá či umožní vyhnúť sa konkrétnym miestam v sklade.

Ďalšími prvkami sú napr.:

 1. bezpečnostné ohradenie (zábrany, stĺpiky či kužele), ktoré zamedzujú vstup,
 2. bezpečnostné zábradlia, ktoré oddeľujú priestor či chránia pred pádom, alebo
 3. bezpečnostné tabuľky, ktoré informujú (napr. o maximálnej nosnosti) alebo upozorňujú na riziká.

Pravidlá bezpečnosti musia spĺňať aj skladové regály, ktoré na podlahe stoja a ktoré pre vás navrhujeme a dodávame v Regalsistem. Regály musia byť stabilné, nesmú sa preťažovať a musia mať preukázateľnú nosnosť.

Priechody medzi regálmi a policami musia byť voľne priechodné a dostatočne široké, pričom štandardná šírka uličky pri policových regáloch je minimálne 80 cm.

S bezpečnosťou regálov súvisí aj ich označenie pomocou štítkov, ktoré netreba podceniť.

Regály musia byť trvalo označené štítkami alebo nálepkami s údajmi:

 • o najvyššej nosnosti bunky, počtom buniek v stĺpci
 • a nosnosťou samotného stĺpca.
 • Každý samostatný regálový rad musí byť označený údajom o maximálnej nosnosti.

Nezabúdajte, že zákon tiež prikazuje pravidelné kontroly regálov raz ročne.

 

Vhodné regálové riešenie

Keď už máte vybrané miesto pre váš sklad či halu, treba premýšľať, ako tovar uskladníte. Nechcete predsa, aby sa povaľoval len tak na zemi. K ideálnemu skladu vám pomôže najmä vhodné regálové riešenie skombinované s vhodnou skladovou technikou.

V našej ponuke nájdete mnoho typov regálov, z ktorých si môžete navrhnúť regálové zostavy v našom Online návrhári regálov. V prípade neštandardných požiadaviek pre vás radi vytvoríme riešenie na mieru.

Kvalitné regály sú tou najlepšou investíciou do vášho skladu. Regály Regalsistem sú vyrobené z certifikovanej ocele pozinkovanej metódou SENDZIMIR, ktorá zaručí dlhodobú kvalitu, funkčnosť, estetický vzhľad aj bezpečnosť.

K ďalším skvelým vlastnostiam našich regálov patrí ich:

 • variabilnosť,
 • nízka cena v porovnaní s kvalitou,
 • dlhá životnosť či jednoduchá údržba.

Vďaka použitiu ocele vyššej triedy majú naše regály vyššiu nosnosť aj pri nižšej hmotnosti samotného regálu. Uvádzaná maximálna nosnosť pri našich regáloch je dôkladne otestovaná a garantovaná.

 

Skladová evidencia

V neposlednom rade je podmienkou fungujúceho skladu materiálu dobrá skladová evidencia, ktorá sleduje stav a pohyb vašich zásob. Bez nej je váš priestor len neorganizovaným úložiskom bez ladu a skladu.

Vedenie skladovej evidencie funguje štandardne prostredníctvom skladových kariet, príjemok, výdajok a dodacích listov.

Evidencia je povinná zo zákona pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú zásoby, no nie je určené, akým spôsobom ju máte viesť. Evidenciu môžete robiť v excelovskej tabuľke alebo pokojne aj na papieri, no v dnešnej dobe by to bolo bláznovstvo.

Existuje totiž mnoho skladových softvérov, ktoré vám ju uľahčia a môžu byť prepojené aj s vaším účtovným systémom. Ušetria vám tak mnoho času a nervov.

 


Kontaktujte nás