Prejsť k hlavnému obsahu
load

Jednoduchý vzor na kontrolu regálov, ktorý preverí každé pracovisko

Jednoduchý vzor na kontrolu regálov, ktorý preverí každé pracovisko

Každý zodpovedný zamestnávateľ vie, že bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov netreba brať na ľahkú váhu. BOZP je kľúčová pre každú firmu a okrem bežných školení zamestnancov je nutné dozerať aj na to, aby bolo pracovisko bezpečné nielen pre ľudí, ktorí vo firme pracujú, ale aj pre prípadné návštevy alebo okoloidúcich.

Týka sa to, samozrejme, aj regálov.

Každá firma skladuje materiál v regáloch a je jedno, či s ním obchoduje alebo ho má pre vlastnú spotrebu. V prípade ich zlyhania môže dôjsť k vážnemu úrazu a za nehodu nesie zodpovednosť zamestnávateľ.

V prospech odbornej a starostlivej kontroly regálov hovorí (i napriek poplatkom s ňou spojenou) hneď niekoľko argumentov:

 • Poškodený regál dokáže narobiť veľké finančné škody. Jeho cena je zanedbateľná v porovnaní s cenou tovaru, ktorý je v ňom uložený. Preto sa prevencia vyplatí.  

 • Výška poplatkov za ročnú prehliadku je mizivá v porovnaní s cenou ľudského života a materiálu.

 • Laik pri kontrole nekladie dôraz na množstvo detailov, ktoré však majú zásadný vplyv na stabilitu.

 • Zlyhanie regálu nie je častá záležitosť a vo väčšine prípadov nie je vinný samotný regál, ale obsluha. Skúsený odborník vám dokáže včas poradiť.

Pravidelné kontroly regálov sú preto veľmi dôležité. Je podstatné, aby ste si vy, ako zamestnávateľ, uvedomili, že prehliadkou nemôžete poveriť hocikoho.

Najmä pri väčších firmách určite neodporúčame vykonávať prehliadku regálov samostatne.

 

Čo prikazujú normy?

Základné požiadavky na bezpečnosť v prípade regálov a skladovania sú uvedené vo vyhláške SÚBP č. 59/l982 Zb., konkrétne § 232, a ďalej určované bezpečnostnou normou STN EN 15 635.

V tej je okrem iného uvedené aj nasledovné:

„Pred uvedením regálu do prevádzky, po každom jeho premiestnení, prestavení, ale najmenej 1x ročne musí byť regál prekontrolovaný, či zodpovedá príslušnej technickej dokumentácii z hľadiska:

 • stability,

 • pevnosti spojov,

 • zvislosti a vodorovnosti.

Ďalej je potrebné skontrolovať, či sú dodržiavané všetky požiadavky výrobcu regálu podľa návodu na jeho použitie. O výsledku pravidelnej ročnej prehliadky každého regálu musí byť vyhotovený záznam, ktorý obsahuje uvedené údaje a zistené skutočnosti v prevádzkovej knihe."

Vedúci zamestnanec pracoviska, kde sú regály prevádzkované, zodpovedá za vedenie prevádzkovej knihy regálov.

Okrem spomínaných predpisov a noriem sa bezpečnosti regálov týkajú aj:

 • STN EN 15 635 - Statické oceľové skladovacie systémy. Používanie a údržba skladovacieho zariadenia

 • STN EN 15 629 - Statické oceľové skladovacie systémy. Špecifikácia skladovacieho zariadenia

 • STN EN 15 620 (26 9500) - Statické oceľové skladovacie systémy. Nastaviteľné paletové regály. Tolerancie, deformácie a medzery.

 • STN EN 15 512 (26 9503) - Statické oceľové skladovacie systémy. Nastaviteľné paletové regálové systémy. Zásady konštrukčného návrhu

 • STN 26 9030 - Skladovanie. Zásady bezpečnej manipulácie

 

Stiahnite si vzorový formulár na kontrolu regálov

kontrola regálov vzor

Ponúkame vám na stiahnutie vzorový formulár na kontrolu regálov  podľa normy STN EN 15 635. Uľahčí vám opakované kontroly a keď si ich založíte do prevádzkovej knihy, budete mať vždy prehľad o tom, kedy bol ktorý regál kontrolovaný a z akého dôvodu.

Hoci to norma vyslovene neprikazuje, odporúčame pri kontrole myslieť aj na stav materiálu, špeciálne, ak sú regály vyrobené z dreva. Nezabudnite na to, že na nosnosť regálov vplýva aj výškové rozdelenie políc.

V prípade, že sa ho rozhodnete zmeniť, upovedomte výrobcu.

 

Svojpomocne iba pre malé firmy

Ročné kontroly vo vlastnej réžii odporúčame iba firmám s jednozmennou prevádzkou a nízkym počtom zamestnancov (do 10 ľudí). Toto sú zvyčajne prevádzky, kde sa ľudia navzájom poznajú a majú k sebe až rodinný prístup.

Vykonávať prehliadky samostatne vo väčších spoločnostiach neodporúčame z niekoľkých dôvodov:

 • V paletových regáloch je bežne naložených niekoľko desiatok ton tovaru alebo materiálu. V prípade poškodenia regálu môže zosunutie tejto hmotnosti spôsobiť nielen finančnú stratu, ale aj poškodenia na živote a zdraví.

 • Dôležité pri kontrole regálov, ba možno dôležitejšie ako to, čo predpisuje norma, je poznať, ktoré prvky regálu sú nutné pre jeho stabilitu a únosnosť (zavetrenia, nosníky, poistky...).

 • Výhodou ročnej kontroly od profesionálov je aj vyšpecifikovanie poškodených prvkov. Odborník dokáže nielen odhaliť príčinu, ale aj ponúknuť riešenie, aby v budúcnosti k poškodeniu nedošlo.

 • Poškodený, narazený regál nie je vždy nutné vymeniť. Často sa stáva, že sa dá porucha odstrániť rozumným prestavaním regálu (napr. zrezaním stojky...). Takýto zákrok si dovolí iba osoba, ktorá sa vyzná v danej problematike.

 

Obráťte sa na nás

Štandardne sa odporúča, aby ste si nechali vykonať ročnú kontrolu od profesionálnej firmy. Možnosťou je taktiež vykonať zaškolenie svojich zamestnancov, aby ovládali pravidlá BOZP a až následne ich poveriť vykonávaním kontrol.

Nie ste istí, či sú vaše regály v dobrom stave a či nie je náhodou čas ich vymeniť?

Obráťte sa na profesionálov. V REGALSISTEM máme dlhoročné skúsenosti so všetkými druhmi regálov a budeme vám nielen vedieť poradiť, ale aj pomôcť s ich prípadnou opravou alebo výmenou.

 


Stiahnite si formulár na kontrolu regálov