Prejsť k hlavnému obsahu
load

Získajte vo vašom sklade až 50 % priestoru navyše

 Získajte vo vašom sklade až 50 % priestoru navyše

 Použitím mobilných regálov ľahko zdvojnásobite úložné kapacity vášho skladu. Mobilné regály pritom nájdu využitie aj v archívoch, knižniciach, depozitároch, kanceláriách či dielňach.

Kedy sa oplatí použiť mobilné regály?

 Pri mobilných regáloch ide v zásade o dva možné spôsoby použitia. Ako klasické skladovacie regály umožňujú využiť takmer 100 % podlahovej plochy skladovacích priestorov. Stačí, keď sa medzi radmi mobilných regálov vynechá len úzka obslužná ulička umožňujúca manipuláciu s regálmi. V prípade potreby sa mobilné regály jednoducho presunú tak, aby sa obsluha dostala k tomu správnemu regálu s požadovaným obsahom. Druhá možnosť využitia je vo výrobných priestoroch podnikov, keď sa napríklad k montážnej linke dopravia mobilné regály naplnené súčiastkami a spotrebným materiálom pre pracovníkov.

Princíp mobilných regálov

 Mobilný regál vzniká nasadením regálovej nadstavby na podvozok. Najčastejšie používaným je koľajnicový podvozok. Ten si samozrejme vyžaduje položenie systému koľajníc. V ideálnom prípade sa koľajnice osadia do podlahy ešte pred jej betónovaním. Možno ich však osadiť aj priamo na hotovú podlahu, prípadne vrezať do podlahy drážky a osadiť koľajnice do nich. Takéto riešenie však kladie nároky na únosnosť dlážky, zvlášť ak sa plánuje vysoké hmotnostné zaťaženie regálov.

Typy mobilných regálov

Mobilné regály vyrábame ako policové, paletové alebo konzolové. Policové regály sa uplatnia všade tam, kde je potrebné manuálne ukladať do regálov kusový tovar (pri použití vaňovej police aj drobné sypané produkty). Pre paletové a konzolové mobilné regály je typické využitie vo veľkoskladoch a v priemysle, pričom obsluha prebieha pomocou vysokozdvižných vozíkov a inej techniky. Mobilné regály sa môžu pohybovať manuálnou silou obsluhy (policové), alebo vďaka nainštalovanému elektrickému motoru (paletové, konzolové).

 Ako získate vo vašom sklade viac priestoru použitím mobilných regálov? Kontaktujte nás, poradíme vám.