Prejsť k hlavnému obsahu
load

Potrebujete vybudovať veľké distribučné centrum?

Náročnosť návrhu a vybudovania veľkého distribučného centra je v porovnaní so skladovými projektami „bežných" veľkostí podstatne vyššia. A nejde pritom len o rozmery a množstvo regálov...

Rozsiahle logistické centrá často predstavujú investíciu rádovo na úrovni desiatok miliónov eur. Aj keď je potrebné vyriešiť mnoho obslužných, technických a logistických detailov, srdcom každého dobre fungujúceho distribučného centra je jeho skladová časť tvorená skladovými halami a ich zariadením.

 Potrebujete vybudovať veľké distribučné centrum?Potrebujete vybudovať veľké distribučné centrum?

Návrhu skladiskových priestorov veľkého distribučného centra predchádza dôkladná analýza požiadaviek investora na kapacitu, účel, technické vybavenie, systém skladovania a stupeň automatizácie. Základnou úlohou každého logistického centra je príjem a vydávanie materiálu . Akokoľvek jednoducho táto základná požiadavka znie, za jej úspešnou realizáciou sa skrýva tvrdá práca skúsených projektantov skladových riešení.

 

Najprv na základe požiadaviek investora navrhneme vhodný skladovací systém , prípadne vhodnú kombináciu rôznych technologických prvkov. Od prvého momentu sa snažíme o optimalizáciu základných cyklov manipulácie s materiálom - príjmu, uskladnenia, výdaja a expedície. Cieľom optimalizácie je dosiahnuť maximálnu efektivitu činnosti skladu pri minimálnych nákladoch (vrátane minimalizácie potrebnej skladovacej plochy). Dôležitá je nielen ergonómia, ale samozrejme aj bezpečnosť prevádzky.

 

Kľúčové je správne navrhnuté rozloženie regálových komponentov v skladovom priestore. To závisí na zvolenom systéme skladovania a obsluhy skladu. Typickým príkladom je tzv. stohovanie manipulačných jednotiek s použitím vysokozdvižných vozíkov. Podľa typu vysokozdvižných vozíkov plánovaných pre daný sklad sa vypočítajú správne polomery zákrut, šírky uličiek, bezpečné výšky naskladnenia a ďalšie technické parametre.

 Potrebujete vybudovať veľké distribučné centrum?Potrebujete vybudovať veľké distribučné centrum?

Na základe vypočítaných technických parametrov naši projektanti určia najvhodnejšie rozloženie regálových komponentov a ďalších prvkov v priestore skladu, navrhnú kompletný plán a prekonzultujú navrhnuté riešenie s investorom. Po doladení a schválení projektu sa pristupuje k samotnej výrobe potrebných komponentov, ich finálnej montáži a uvedeniu do prevádzky.