Prejsť k hlavnému obsahu
load

Paletové regály SUPERBUILD - kvalita a bezpečnosť pre váš sklad

Nakoľko sa na zakladanie a odoberanie manipulačných jednotiek používajú aj vysokozdvižné vozíky, regálové zakladače, či iná zdvíhacia alebo manipulačná technika, táto činnosť si vyžaduje splnenie prísnych nárokov na kvalifikáciu obsluhy. Vzhľadom na tento fakt je dôležité, aby s regálmi pracovali výlučne osoby, ktoré sú dostatočne oboznámené s pravidlami ich bezpečnej obsluhy.

Priehradové paletové regály nájdu svoje uplatnenie predovšetkým v oblasti zakladania paliet. S využitím príslušenstva na mieru je možné pracovať aj s inými typmi manipulačných jednotiek, prípadne voľne ukladať rôzne druhy materiálov a výrobkov. Základom bezpečnosti je povinné označovanie regálov štítkami, ktoré obsahujú všetky dôležité technické parametre, ktoré sa týkajú napríklad nosnosti. Údaje uvedené na regálových štítkoch zároveň musia byť zhodné so stanovenou prevádkovou dokumentáciou a predpismi.

 

Paletové regály SUPERBUILD - kvalita a bezpečnosť pre váš sklad

Rovnako ako pri iných regáloch, aj pri paletových regáloch  platí, že môžu byť zaťažené len po maximálne povolené zaťaženie v rámci regálového stĺpca a regálovej bunky. Prekročenie maximálneho povoleného zaťaženia regálového stĺpca alebo bunky je zakázané a v prípade zistenia prekročenia hrozí prevádzke alebo majiteľovi skladu nemalá finančná pokuta. Okrem finančných sankcií hrozí aj nebezpečenstvo osobám, resp. zamestnancom, ktorí s paletami pracujú a môže byť ohrozená ich bezpečnosť a zdravie. Rovnako je zakázané zakladať palety alebo iné manipulačné jednotky a materiály do regálov, ktoré nezodpovedajú bezchybnému technickému stavu a sú poškodené napríklad nárazom manipulačnej techniky alebo iným závažným spôsobom.

 V prípade poškodenia ktoréhokoľvek konštrukčného prvku regálu alebo regálového systému je nevyhnutné poškodený regál čo najskôr vyskladniť, čím je možné predísť prvotnému ohrozeniu zdravia a bezpečnosti zamestnancov a zároveň predísť poškodeniu uskladneného materiálu zrútením regálu. Poškodený regál je potrebné dostatočne zreteľne označiť a zabrániť jeho opätovnému použitu pokiaľ nedôjde k náprave alebo oprave jeho technického stavu. Rovnaké pravidlá platia aj pri paletách a iných manipulačných jednotkách, ktoré nesmú byť užívané pokiaľ nie sú v stopercentnom stave.

Uvažujete nad paletovými regálmi a potrebujete bližšie informácie? Obráťte sa na náš Regalsistem tím, ktorý je vám k dispozícií.