Prejsť k hlavnému obsahu
load

Moderné skladovanie

Palety uložené voľne na zemi už dávno v pokrokových firmách nepatria medzi riešenie skladovania. Pkrok si našiel svoje miesto aj v rámci logistiky, kde čím ďalej, tým viac majú svoje nezastupiteľné miesto aj praktické riešenia nielen priestorových, ale aj časových možností. 

Každý majiteľ, či riaditeľ logistického alebo distribučného centra musí disponovať aj kompetenciami a vedomosťami z oblasti efektívneho skladovania. V praxi tento prístup predstavuje vytvorenie, alebo zväčšenie kapacitných možností skladu a jeho efektívne vedenie.

Skladová logistika si vždy vyžaduje prepracovaný a premyslený systém, ktorý zahŕňa napríklad aj logistický program na riadenie odbytu takým spôsobom, aby bol zabezpečený plynulý proces či už pri zaskladňovaní, alebo vyskladňovaní tovaru. Nevyhnutnou súčasťou takéhoto procesu je aj vybavenie skladu kam môžeme zaradiť napríklad vysokozdvižné vozíky, regály  a regálové systémy.

Kvalitné regály  sú zárukou nielen efektívnejšieho skladovania, ale aj zabezpečenia plynulého chodu logistického alebo distribučného centra. Regálové systémy majú taktiež svoj význam aj v prípade nečakaného "návalu" tovaru, kedy sa materiál v regáloch naukladá na seba.

Vďaka regálom môžete efektívnejšie využiť aj haly s väčšou úložnou plochou alebo vyššími stropmi, stačí sa obrátiť na nás a my vám radi poskytneme poradenstvo v oblasti využitia našich regálových systémov.

Na takéto skladovanie sú ideálne napríklad paletové regály , vďaka ktorým môžete mať priamy prístup k naskladnennému materiálu alebo tovaru. V tomto prípade je veľmi vhodné využiť aj vysokozdvižný vozík, alebo môžete využiť medziposchodia a konzolové regály.

Moderné skladovanie

S regálmi môžete získať efektívne využitie priestoru a plynulejší chod distribučného centra alebo logistického skladu.