Prejsť k hlavnému obsahu
load

Konzolové stromčekové regály UNICANT

Na uskladnenie doskového alebo tyčového materiálu vám skvele poslúžia Stromčekové regály UNICANT , ktoré sú modulovou stavebnicou konzolového regálového systému. Tieto regály sa vyrábajú a následne montujú v závislosti od požiadaviek a potrieb ich objednávateľa. Pri výrobe regálov je zohľadňovaná požadovaná nosnosť regálov, priestorové možnosti i predpokladaná dĺžka uskladňovaného materiálu. Materiál môže byť do regálov ukladaný pomocou manipulačnej techniky, napr. pomocou vysokozdvižných vozíkov, žeriavov, zakladačov a pod., alebo ručne (zvyčajne do výšky 1,8 m, v závislosti od hmotnosti a charakteru uskladňovaného materiálu).

Konzolové regály  sú vytvorené z niekoľkých základných konštrukčných prvkov. Ako vertikálny nosný prvok slúžia jednostranné a obojstranné regálové stĺpy s pätičkou. Štandardne sú stĺpy vysoké od 2000 do 5000 mm a sú dostupné vo viacerých typoch profilov. Viazanie zasa slúži na spojenie susedných stĺpov zostavy a zabezpečenie pozdĺžnej stability. Regálové stĺpy sú perforované každým 100 mm, vďaka čomu je na ne možné naskrutkovať horizontálne nosníky, ktoré môžu byť na konci zabezpečené poistkou alebo nábehovým klinom proti odvaleniu uloženého materiálu. Na nosníky sa priamo ukladá uskladnený materiál.

Alfou a omegou bezpečnej obsluhy a bezpečného narábania s konzolovými regálmi je dodržiavanie hodnôt maximálneho dovoleného zaťaženia, ktoré je uvedené na štítku zariadenia. Akékoľvek zmeny a úpravy konzolových regálov, akými sú napríklad zvyšovanie počtu nosníkov regálového stĺpu, sú možné len po odbornej konzultácií s výrobcom regálov. V záujme bezpečnosti je taktiež dôležité, aby regály obsluhovali len osoby na to poverené a oboznámené so zásadami bezpečnej obsluhy regálového systému. 

Konzolové stromčekové regály UNICANT

Pre bližšie informácie o pravidlách bezpečného používania regálov, o projektovaní a výrobe konzolových regálov nás kontaktujte TU .