Prejsť k hlavnému obsahu
load

Dodávatelia regálov a ich umenie optimalizácie cien

Umenie dodávateľa regálov spočíva v tom, že musí užívateľovi poskytnúť regál, ktorý splní jeho očakávania , vrátane zaťaženia s prihliadnutím na čo najnižšiu cenu pre užívateľa. Zdá sa vám to zložité? Určite to zložité byť nemusí. Stačí sa na to pozrieť len z tej druhej strany, bez toho, aby sme boli zaujatí len vidinou zisku. 

Brať ohľad na budúcnosť

Je dôležité zákazníkovi poskytnúť regál, ktorý nie je zbytočne predimenzovaný.  To sa dá dosiahnuť iba vzájomnou kombináciou jednotlivých konštrukčných prvkov regálu. Napríklad, ak budete ponúkať 10 typov profilov spolu s 20 typmi nosníkov, pričom tie sú odstupňované na základe nosnosti, ktorá sa odvíja od hrúbky a šírky profilu.

Najdôležitejšie je, si dohodnúť s klientom osobné stretnutie, kde si prejednáte všetky detaily o tom, aký sklad zákazník prevádza a čo vlastne bude potrebovať. Veľmi dôležitou informáciou sú zákazníkove plány do budúcna. Čiže brať ohľad na to, čo v budúcnosti chce skladovať, aké úmysly má s budúcim využitím skladu a podobne.

 Dodávatelia regálov a ich umenie optimalizácie cien

 

Stanovte si kritéria

Hlavným kritériom pri optimalizovaní cien je stanoviť si kritérium zisku, čiže to čo chceme určite zarobiť. Ďalej sa berú do úvahy prevádzkové náklady a ďalšie náklady v rámci výroby, dodania alebo špecifických požiadaviek zákazníka.

Konkurenčné prostredie dodávateľov regálov a regálových zostáv, núti dodávateľov neustále sledovať vývoj trhu, požiadavky klientov a takisto zahŕňa aj snahu poskytovať nadštandard. Poskytovanie komplexných služieb, môže byť jednou z možností, ako dosiahnuť určitú synergiu vedúcu práve k zníženiu nákladov.

To znamená, že by sme sa ako dodávateľ regálov mali snažiť poskytnúť zákazníkovi ešte o niečo viac, než výrobu regálov. Do služieb, by mohli byť zahrnuté služby ako distribúcia, skladovanie, rôzne obalové úpravy a podobne.  To, čo zákazník očakáva zistíme jedine tak, že sa budeme snažiť získať najviac informácií nielen priamo od zákazníka, ale takisto rôznymi prieskumami trhu alebo konkurencie.

 

Dodávatelia regálov a ich umenie optimalizácie cien