Prejsť k hlavnému obsahu
load

Distribučné centrum - ako pristúpiť k jeho vybudovaniu?

Vybudovanie veľkých distribučných centier predstavuje pre firmy alebo investorov záležitosť, ktorá sa pohybuje častokrát na úrovni desiatok miliónov eur.

Napriek tomu, že je v tejto súvislosti potrebné vyriešiť mnoho obslužných, technických a logistických detailov, základnou jednotkou každého efektívne fungujúceho distribučného centra je jeho skladová časť. Sklad je tvorený skladovými halami a ich zariadením.

Návrhu skladových priestorov distribučného centra predchádza dôkladná analýza požiadaviek investora na jeho jednotlivé aspekty, akými sú kapacita a účel centra, technické vybavenie, systém skladovania a stupeň automatizácie.

 

Distribučné centrum - ako pristúpiť k jeho vybudovaniu?

Dôležitá je postupnosť krokov

Základným princípom každého logistického centra je príjem a vydávanie materiálu. Hoci môže táto požiadavka vyznieť jednoducho a nenáročne, za jej úspešnou realizáciou a efektívnym fungovaním sa skrýva časovo náročná práca našich projektantov  skladových riešení.

V prvom rade je potrebné navrhnúť na základe požiadaviek investora vhodný skladovací systém, prípadne aj vhodnú kombináciu rôznych technologických prvkov. Už od prvého kroku odporúčame optimalizáciu základných cyklov manipulácie s materiálom - príjmu, uskladnenia, výdaja a expedície. Cieľom optimalizácie je dosiahnuť maximálnu efektivitu činnosti skladu pri minimálnych nákladoch (vrátane minimalizácie potrebnej skladovacej plochy). Dôležitá je nielen ergonómia, ale samozrejme aj bezpečnosť prevádzky.

Kľúčovou aktivitou projektantov je správne navrhnuté rozloženie regálových komponentov  v skladovom priestore. To závisí od zvoleného systému skladovania a od obsluhy skladu. Typickým príkladom je tzv. stohovanie manipulačných jednotiek s použitím vysokozdvižných vozíkov. To znamená, že podľa typu vysokozdvižných vozíkov plánovaných pre daný sklad sa vypočítajú správne polomery zákrut, šírky uličiek, bezpečné výšky naskladnenia a ďalšie technické parametre.

Na základe zmeraných a vypočítaných technických parametrov naši projektanti následne určia najvhodnejšie rozloženie regálových komponentov  a ďalších prvkov v priestore skladu. Projektanti navrhnú kompletný plán s ohľadom na priestorové a technické možnosti a návrh následne prekonzultujú s investorom. Po doladení a schválení projektu sa pristupuje k samotnej výrobe potrebných komponentov, ich finálnej montáži a uvedeniu do prevádzky.

 

Distribučné centrum - ako pristúpiť k jeho vybudovaniu?