Prejsť k hlavnému obsahu
load

Blokové skladovanie. Čo vy na to?

Spádové regály označované aj ako gravitačné regály majú príznačný názov, ktorý dokonale vystihuje aj ich funkciu. Základ spádového regálu tvoria stĺpy, ku ktorým sú prostredníctvom šrúbových spojov pripevnené plošiny, vybavené valčekovou dráhou. Manipulačná jednotka umiestnená na začiatku valčekovej dráhy po nej vplyvom gravitácie putuje až na jej koniec, kde sa zastaví o tzv. zarážky alebo ďalšie jednotky.

Nesporné výhody týchto regálov

Nespornou výhodou týchto regálov je vysoká miera využitia skladovej plochy. Ide o blokové skladovanie, kde materiál vstupuje do regálového systému na jednej strane a je odoberaný na strane druhej.

Tento typ regálových systémov teda nájde uplatnenie tam, kde je úspora miesta vyvážená pomerne vysokou cenou a kde sa zároveň postupuje prostredníctvom  systému FIFO. Veľmi často sa tento typ regálov využíva napríklad v chladiarenských a mraziarenských podnikoch, kde úspora plochy skladu prináša takisto úsporu energií.

Dodávatelia regálových systémov rozoznávajú dva druhy základných spádových regálov a to regály pre menšie prepravky a regály pre palety. Líšia sa od seba predovšetkým svojou konštrukciou a takisto robustnosťou.

V regáloch pre prepravky môžu byť skladované napríklad plastové prepravky, ale takisto aj rôzne druhy krabíc s nízkou celkovou hmotnosťou. Spádovú rovinu tu tvorí rám ku ktorému sú pripevnené valčekové lišty. Možno ste o tomto type regálov veľa nepočuli, avšak má svoje nesporné charakteristické črty a samozrejme výhody, vďaka ktorým je obľúbený.

Hlavné znaky sú napríklad:

-          Rozmery sú takmer neobmedzené ( V jednom rade môže byť niekedy aj dvadsať paliet. Výškovo sa obvykle konštruujú maximálne do výšky ôsmich metrov).

-          Sklon roviny je podľa hmotnosti ( Pre bezproblémový pohyb je nutné nastaviť sklon spádovej roviny podľa hmotnosti a materiálu).

Blokové skladovanie. Čo vy na to?