Prejsť k hlavnému obsahu
load

Bezpečnostné prvky v skladoch 2. časť

Aj organizácia skladu podlieha náročným bezpečnostným pravidlám. Časté sú riziká nárazov, kvôli neprimerane zabezpečeným hranám. Je dôležité v rámci bezpečnosti dbať na výstražné prvky, ktoré upozorňujú na rôzne hrany a samozrejme, veľmi nebezpečné hrany zaistiť chráničmi.

Bezpečnostné prvky v skladoch 2. časť

 

Spolu sa hranami sa v skladovacích priestoroch nachádzajú aj stĺpy. Chrániče stĺpov dnes existujú v rôznych formách, stačí si vybrať typ, ktorý sa prispôsobí Vášmu skladu, alebo podmienkam.Rozmiestnenie regálov vo Vašom sklade samozrejme podlieha konkrétnej potrebe (produktom). Je však dôležité mať na zreteli, že aj pri regáloch je možné riziko ublíženia. Oblúky a nárazníky Vás výstražne upozornia a zároveň ochránia pred nebezpečnými miestami v sklade.

 

Bezpečnostné prvky v skladoch 2. časť

 

 

Každý, kto sa pohybuje v sklade, musí byť vhodne oblečený. Samozrejmosťou sú napríklad reflexné prvky na oblečení, ako sú rôzne pásky, vesty, alebo čiapky.

Bezpečnosť pri jazde v sklade je treba zaistiť aj dopravnými zrkadlami, ktoré sa nachádzajú pri výjazdoch, ktoré sú neprehľadné a riešia rozhľad v komplikovaných miestach (tzv. „mŕtve body").